Njega 24 sata

Pomno birano i stručno selektirano osoblje daje garanciju zadovoljavanja svih zakonskih i moralnih zahtjeva prema osobama o kojima se mi brinemo. Redovno će se pratiti vitalne funkcije korisnika: pritisak, temperatura, puls, oksigenacija, a preko temperaturne liste vrši se nadzor unosa lijekova i tečnosti. U konsultaciji s ljekarima naše osoblje može korisnicima dati osnovne medicinske usluge i pomoć. U slučajevima težih ili naglih pogoršanja zdravstvenog stanja naših korisnika, mi pozivamo hitnu pomoć i prevozimo.

U dom primamo korisnike sa gotovo svim dijagnozama. Možemo reći da smo specijalizirani za njegu korisnika koji zahtijevaju najveći medicinski angažman. U konsultacijama sa ljekarima pružamo maksimalnu medicinsku uslugu kako bi korisnik što kvalitetnije živio. Svakom korisniku se prilazi sa najvećim mogućim stupnjem pažnje kako bi se osigurao dostojan ostatak života.

Također, nudimo i palijativnu njegu i skrb korisnicima čije zdravstveno stanje to iziskuje. Palijativna skrb pomaže bolesniku da što moguće kvalitetnije proživi život do samog kraja te pruža podršku porodici za vrijeme bolesti i ostatka života. Provodi se pružanjem fizičke skrbi, ali i psihosocijalne i duhovne potpore bolesniku te njegovoj porodici za vrijeme bolesnikove bolesti i u žalovanju.