Cijenu za mjesečni smještaj kreiramo na osnovu sljedećih karakteristika korisnika:

  • vitalnost i pokretljivost,
  • orijentiranost prema sebi i drugima,
  • količina medicinske njege koja je potrebna,
  • količina pomoći u obavljanju svakodnevnih aktivnosti.

Za detaljne informacije o cijeni smještaja možete nas kontaktirati putem telefona ili emaila.

Važno nam je naglasiti da je naša usluga cjelovita i da su gotovo sve usluge uračunate u cijenu smještaja. Mi nemamo skrivenih troškova, a to je porodici korisnika vrlo važno kako bi adekvatno isplanirali mjesečne troškove boravka njihovih najmilijih u domu.

Mjesečna uplata vrši se uvijek prilikom prijema u dom, a za svaki naredni mjesec na dan/datum prijema u dom. U mogućnosti ste usluge platiti gotovinski, žiralno ili načinom na koji je Vama najjednostavniji.