Dom Villa Filis

Neko ko će brinuti o Vama

Prijem u dom

Postupak prijema i uvrštavanja na listu korisnika pokreće se podnošenjem zahtjeva od strane zainteresiranog kandidata ili njegovog ovlaštenika, ustanove za socijalnu zaštitu ili humanitarne organizacije u ime kandidata.

Uz zahtjev za prijem za smještaj u starački dom "DOM VILLA FILIS" priložiti:

Kontraindikacije za prijem na listu korisnika usluga doma su: