Zahtjev za smještaj u dom:

Postupak prijema i uvrštavanja na listu korisnika pokreće se podnošenjem zahtjeva od strane zainteresiranog kandidata ili njegovog ovlaštenika/skrbnika, ustanove za socijalnu zaštitu ili humanitarne organizacije u ime kandidata.

Dokumentacija

Dokumentacija koja je potrebna za prijem u dom: 

 • Izvod iz medicinske dokumentacije (prepisano iz zdravstvenog kartona od strane ljekara porodične medicine)
 • Otpusno pismo iz bolnice, ako se kandidat prima u dom direktno iz bolnice
 • Nalaz neuropsihijatra i potvrda liječnika da ne boluje od zarazne bolesti (svi nalazi ne smiju biti stariji od mjesec dana)
 • Posljednji laboratorijski nalazi (ukoliko su stariji od mjesec dana, mogu se izvaditi po prijemu u dom)
 • Zdravstvena knjižica
 • Posljednji ček penzije (u slučaju da je osoba penzioner)
 • Ovjerena kopija lične karte
 • CIPS – prijavnica boravka
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu

Kontraindikacije za prijem na listu korisnika usluga doma su:

 • Zarazno oboljenje
 • Asocijalno ponašanje
 • Alkoholizam i druge ovisnosti
 • Ponovni prijem lica, koje je zbog kršenja odredbi pravilnika o kućnom redu već jednom izgubilo status korisnika usluga doma