Cijenu za mjesečni smještaj kreiramo na osnovu sljedećih karakteristika korisnika:
– vitalnost i pokretljivost,
– orijentiranost prema sebi i drugima,
– količina medicinske njege koja je potrebna,
– količina pomoći u obavljanju svakodnevnih aktivnosti.
Za detaljne informacije o cijeni smještaja možete nas kontaktirati putem telefona ili emaila.

Važno nam je naglasiti da je naša usluga cjelovita i da su gotovo sve usluge uračunate u cijenu
smještaja. Mi nemamo skrivenih troškova, a to je porodici korisnika vrlo važno kako bi adekvatno
isplanirali mjesečne troškove boravka njihovih najmilijih u domu.
Mjesečna uplata vrši se uvijek prilikom prijema u dom, a za svaki naredni mjesec na dan/datum
prijema u dom. U mogućnosti ste usluge platiti gotovinski, žiralno ili načinom na koji je Vama
najjednostavniji.