Dokumentacija koja je potrebna za prijem u dom:

 1. Izvod iz medicinske dokumentacije (prepisano iz zdravstvenog kartona od strane ljekara
  porodične medicine)
 2. Otpusno pismo iz bolnice, ako se kandidat prima u dom direktno iz bolnice
 3. Nalaz neuropsihijatra i potvrda liječnika da ne boluje od zarazne bolesti (svi nalazi ne smiju
  biti stariji od mjesec dana)
 4. Posljednji laboratorijski nalazi (ukoliko su stariji od mjesec dana, mogu se izvaditi po prijemu
  u dom)
 5. Zdravstvena knjižica
 6. Posljednji ček penzije (u slučaju da je osoba penzioner)
 7. Ovjerena kopija lične karte
 8. CIPS – prijavnica boravka
 9. Izvod iz matične knjige rođenih
 10. Uvjerenje o državljanstvu