Demencija

Osobama oboljelim od Alzheimerove demencije kao i drugih oblika demencije, u mogućnosti smo
pružiti kvalitetnu i kompletnu uslugu. Nastojat ćemo od ovakvih pojedinaca izvući njihov maksimum.
Sa timom stručnjaka koji uključuje integrativnu suradnju psihologa, socijalnog radnika, ljekara opšte
prakse, ljekara neuropsihijatra, medicinske tehničare i sestre trudimo se izvući najbolje od osoba
oboljelih od demencije. U svom domu pružamo različite vrste radno-okupacionih terapija,
muzikoterapija, art terapija kao i grupnih terapija.
Specifična terapija za demenciju ne postoji, zbog toga se zdravstvena njega i liječenje usmjeravaju na
lijekove koji su djelotvorni u prvoj fazi nastanka bolesti te na sprječavanje daljnjih komplikacija.
Briga o osobi s demencijom predstavlja težak i iscrpljujući posao. Porodica se trebaju suočiti s
činjenicom da unatoč velikom trudu koji ulažu, kako bolest progresira potreban je sve veći trud,
osoba se neće izliječiti bez stručne pomoći već će biti sve lošije.

Mi jako dobro poznajemo tijek ove bolesti i nastojimo spriječiti probleme do kojih može doći
razvojem bolesti i trudimo se prevladati poteškoća u komunikaciji do kojih dolazi uslijed bolesti.
Demencija također može pospješiti i uzrokovati različite organske bolesti. Kako bi se na vrijeme
dijagnosticirao nastanak bolesti te ista održala pod kontrolom potrebna je redovita i sustavna
liječnička kontrola. Prevenirati demenciju možemo aktivacijom mozga čitanjem knjiga, rješavanjem
križaljka te igranjem društvenih igara