Naš dom zapošljava 20 kvalitetnih zaposlenika u stalnom radnom odnosu. Nastojimo pružiti
najkvalitetniju moguću uslugu našim korisnicima.
Stalno imamo zaposleno:
– 1 doktora medicine – doktor opće prakse
– 9 medicinskih tehničara
– 1 psihologa i socijalnog radnika
– 1 administrativnog radnika
– 1 menadžera
– 3 kuharice
– 3 spremačice
– 1 radnika na održavanju
Obzirom na kapacitet doma koji nudimo, uvijek nastojimo svojim korisnicima osigurati osoblje u
omjeru 1:1,5, što znači da svaki korisnik ima maksimalnu moguću njegu i brigu. Jako je važno
zadovoljiti potrebe svakog korisnika, a to se može osigurati jedino dovoljnim brojem osoblja.