– Zarazno oboljenje
– Asocijalno ponašanje
– Alkoholizam i druge ovisnosti
– Ponovni prijem lica, koje je zbog kršenja odredbi pravilnika o kućnom redu već jednom
izgubilo status korisnika usluga doma